Bảng Giá Bảo Hiểm Dân Sự Bắt Buộc Xe Ô Tô Kinh Doanh

         
XE
KINH DOANH
THANH TOÁN
Đã giảm 30%
GIÁ CHƯA VATVAT?10%PHÍ GHI BẢO HIỂM DÂN SỰ VỚI BÊN THỨ 3TN NGƯỜILÁI PHỤ XENGƯỜI TRÊN XEPHÍ GHI BẢO HIỂM NGƯỜI NGỒI TRÊN XE
4 chỗ529,200756,00075,600831,60015,0001015,000
5 chỗ529,200756,00075,600831,60015,0001015,000
6 chỗ650,300929,00092,9001,021,90015,0001015,000
7 chỗ756,0001,080,000108,0001,188,00015,0002030,000
8 chỗ877,1001,253,000125,3001,378,30015,0002030,000
10 chỗ1,058,4001,512,000151,2001,663,20015,0002030,000
15,16 chỗ2,137,8003,054,000305,4003,359,40015,0002030,000
29,30 chỗ3,474,1004,963,000496,3005,459,30015,0002030,000
39,40 chỗ3,684,1005,263,000526,3005,789,30015,0002030,000
45,46 chỗ3,789,1005,413,000541,3005,954,30015,0002030,000
47 chỗ3,831,1005,473,000547,3006,020,30015,0002030,000
50 chỗ3,978,1005,683,000568,3006,251,30015,0002030,000
Xe tải dưới 3 tấn597,100853,00085,300938,30015,0002030,000
Xe tải 3 tấn đến 8 tấn1,162,0001,660,000166,0001,826,00015,0003045,000
Xe tải trên 8 tấn đến 15 tấn1,922,2002,746,000274,6003,020,60015,0003045,000
Xe trên 15 tấn2,240,0003,200,000320,0003,520,00015,0003045,000
Xe đầu kéo3,360,0004,800,000480,0005,280,00015,0003045,000