THUEXEHOCHIMINH.COM - GIÁ CẢ HỢP LÝ - PHỤC VỤ TẬN TÂM - DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

BẢNG GIÁ XE CHI TIẾT

HÀNH TRÌNH THỜI
GIAN
LƯU ĐÊM 4 CHỖ 7 CHỖ 15 CHỖ 25-29 CHỖ 45 CHỖ
2015-2020 2016-2020 2016-2020 2015-2020 2015-2019
PHÁT SINH KM
  5,000 6,000 7,000 11,000 15,000
Sân Bay-Hotel 3 GiỜ   450,000 500,000 600,000  800,000 1,100,000
Làm việc ở HCM (1 Ngày) 1 NGÀY   1,200,000 1,300,000 1,500,000 2,200,0003,500,000
ĐÁM CƯỚI (4 Giờ) 4 GiỜ   1,200,000 1,200,000 1,400,000 2,000,000 2,800,000
ĐÁM CƯỚI (6 Giờ) 6 GiỜ   1,400,000 1,400,000 1,600,000 2,300,000 3,200,000
BÀ RỊA (1 Ngày) 1 NGÀY   1,400,000 1,500,000 1,600,000 2,800,000 3,800,000
BẠC LIÊU (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,600,000 3,800,000 4,800,000 5,900,000 7,0000,000
BẾN TRE (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,600,000 1,700,000 2,300,000 3,000,000 5,000,000
BIÊN HÒA (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,000 1,400,000 1,700,000 2,200,000 4,800,000
BÌNH CHÂU (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,800,000 2,000,000 2,500,0003,200,000 4,500,000
BÌNH CHÂU (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 2,000,000 2,500,000 2,900,000 4,100,000 6,200,000
BÌNH DƯƠNG (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,000 1,500,000 1,700,0002,300,0003,400,000
BÌNH PHƯỚC (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,000,0002,200,000 2,800,000 3,800,000 4,500,000
BAN MÊ THUỘT (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 5,100,000 5,400,000 6,400,000 8,500,00012,500,000
BAN MÊ THUỘT (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 5,700,000  6,100,000  7,500,000  11,500,000  14,500,000
BÒ CẠP VÀNG (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,0001,500,000 1,700,000 2,500,000 5,000,000
CÀ MAU (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,800,000 4,200,000 5,500,000 6,900,000 9,200,000
CẦN GIỜ (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,000 1,500,000 1,700,000 2,500,000 4,200,000
CAO LÃNH (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,200,000 2,400,0002,700,000 3,600,000 5,200,000
CẦN THƠ (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,000,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000 5,500,000 
CẦN THƠ (2 NGÀY) 2 DAY 1 2,700,000 3,000,000 3,300,000 4,900,000 7,200,000
CHÂU ĐỐC (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,700,000 3,100,000 3,600,000 5,200,000 6,800,000
CHÂU ĐỐC (1,5 NGÀY) 1.5 NGÀY 1 2,900,000 3,500,000 4,700,000 5,800,000 8,000,000
CHÂU ĐỐC (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,300,000 3,600,000 4,600,000 6,100,000 8,100,000
CHÂU ĐỐC – CHA DIỆP  (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 5,400,000 5,700,000 6,700,000 8,200,000 11,200,000
CỔ THẠCH - THẦY THÍM (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,200,000 3,700,000 4,900,000 6,600,000 7,800,000
CỦ CHI (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,000,000 1,200,000 1,900,000 2,500,000 3,000,000
ĐẠI NAM  (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,000 1,500,000 1,800,000 2,300,000 3,600,000
ĐÀ LẠT (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 4,200,000 4,700,000 5,700,000 6,700,000 10,500,000
ĐÀ LẠT (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 4,800,000  5,300,000  6,300,000  7,900,000 11,500,000
ĐÀ LẠT (4 NGÀY) 4 NGÀY 3 5,500,000 6,300,000 7,300,000 9,500,000 12,000,000
ĐỒNG XOÀI (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,900,000 2,100,000 2,400,000 3,500,000 4,500,000
ĐỨC HUỆ (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,400,000 1,500,000 1,800,000 2,600,000 4,000,000
GÒ CÔNG ĐÔNG (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,400,000 1,700,000 2,100,000 2,600,000 5,000,000
GÒ CÔNG TÂY (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,600,000       1,900,000       2,300,000     2,700,000      5,100,000
HỒ TRÀM (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,800,000 2,000,000 2,400,000 3,500,000 4,100,000
HÀM THUẬN (LAGI) (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,000,000 3,200,000 4,000,000 5,500000 7,500,000
HÀ TIÊN (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 5,500,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000 12,500,000
KOM TUM (4 NGÀY) 4 NGÀY 3 9,000,000 9,500,000 11,000,000 15,500,000 19,800,000
LONG AN (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,400,000 1,500,000 1,800,000 2,300,000 3,500,000
LONG KHÁNH (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,600,000 1,800,000 2,100,000 2,600,000 3,500,000
LONG XUYÊN (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,300,000 2,600,000 3,000,000 4,100,000 5,000,000
LONG THÀNH (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,000 1,400,000 1,800,000 2,400,000 4,000,000
 MÕ CÀY - BEN TRE (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,800,000  2,000,000  2,500,000  3,200,000  5,000,000
MỘC HÓA (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,700,000  1,900,000  2,000,000  2,500,000  4,500,000
MỸ THO (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,500,000  1,600,000  1,800,000  2,800,000  3,800,000
MADAGUI (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,000,000  2,200,000  2,400,000  3,500,000  4,700,000
MADAGUI (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,000,000  3,500,000  3,900,000  4,500,000  6,500,000
NHA TRANG (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 4,200,000  4,500,000 5,500,000  7,700,000  11,000,000
NHA TRANG (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 5,300,000  6,000,000  6,500,000  8,700,000  12,500,000
NHA TRANG ĐÀ LẠT (4 NGÀY) 4 NGÀY 3 6,700,000  7,000,000  8,500,000  10,500,000  15,500,000
PHAN RÍ (CỔ THẠCH) (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 4,200,000  4,500,000  5,500,000  7,000,000  9,000,000
PHAN THIẾT (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,200,000  2,400,000  2,900,000  4,500,000  6,800,000
PHAN THIẾT (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,000,000  3,400,000  4.000,000  5,200,000  6,800,000
PHAN THIẾT (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 3,700,000  4,000,000  5,000,000  6,300,000  8,800,000
PHAN THIẾT (4 NGÀY) 4 NGÀY 3 4,500,000  4,800,000  5,800,000  7,300,000  10,500,000
QUY NHƠN (4 NGÀY) 4 NGÀY 3 6,500,000  7,000,000  7,300,000  11,300,000  17,800,000
RẠCH GIÁ (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 3,800,000  4,000,000  4,500,000  7,200,000  10,500,000
RẠCH GIÁ (3 NGÀY) 3 NGÀY 2 4,700,000  4,900,000  6,000,000  7,800,000  11,500,000
SA ĐÉC (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,000,000  2,200,000  2,500,000  3,200,000  5,200,000
SÓC TRĂNG (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,300,000  2,500,000  3,100,000  4,700,000  7,500,000
TÂY NINH BÀ ĐEN (1
NGÀY)
1 NGÀY   1,400,000  1,600,000  2,100,000  3,000,000  4,800,000
THẦY THÍM (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,100,000  2,200,000  2,600,000  3,700,000  6,200,000
TRÀ VINH (1 NGÀY) 1 NGÀY   2,000,000  2,200,000  2,600,000  3,700,000  6,900,000
TRẢNG BÀNG (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,200,000  1,300,000  1,800,000  2,500,000  4,500,000
VƯỜN XOÀI (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,300,000  1,400,000  1,600,000  2,500,000  3,500,000
VĨNH LONG (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,800,000  2,000,000  2,300,000  3,100,000  4,700,000
VŨNG TÀU (1 NGÀY) 1 NGÀY   1,500,000  1,600,000  2,000,000  3,000,000  4,500,000
VŨNG TÀU (2 NGÀY) 2 NGÀY 1 2,200,000  2,400,000  2,900,000  4,000,000  6,500,000
Ghi chú:
1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10 % , đã bao gồm phí cầu đường, bến bãi.
2. Biểu giá này được áp dụng với điều kiện giá xăng dầu không tăng quá 5% so với mức giá xăng dầu của ngày ký Phụ lục này. Nếu giá xăng dầu tăng quá 5%, hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận biểu giá mới và biểu giá mới này sẽ áp dụng cho mọi booking từ tháng kế tiếp tính từ ngày giá nhiên liệu thay đổi.
3. Xe chạy không tải tính 70% km (áp dụng cho 500km trở lên)
4. Xe đi tỉnh, khách lo ăn ngủ cho lái xe
5. Những chuyến đón ngoài tỉnh sớm, lái xe phải đi trước 1 ngày thi cộng thêm 1 lưu đêm cho chuyến đó.
6. Những chuyến bay đón hoăc tiễn từ 22h00 đến 06h00 sẽ cộng thêm phụ thu 50.000đ cho xe từ 4c đến 16c , 70.000đ cho xe từ 25c đến 45c .

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ THỜI GIAN
1 GIỜ 2 GiỜ 3 GiỜ 1/2 NGÀY 1 NGÀY 2 NGÀY 3 NGÀY
XE D'CAR              
XE CỔ              
XE JEEP              
XE LIMOUSINE              
CANO, TÀU THUYỀN              
TRỰC THĂNG              
NOTE: Các dịch vụ đặc biệt sẽ báo giá theo từng thời điểm cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp để được cập nhật giá chính xác nhất.
liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH Thuê Xe Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 84/5A Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Liên hệ trực tiếp: 0989046093
Hotline / Zalo/ whatsApp: 0905710794
Skype: levuthu.fr
Email: thuexehochiminh.com@gmail.com
Đối tác và khách hàng thường xuyên